หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 54 48 94.12% 3 5.88% 0 0% 0 0% 51
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 46 42 97.67% 1 2.33% 0 0% 0 0% 43
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 50 41 87.23% 5 10.64% 1 2.13% 0 0% 47
4 โรงเรียนบึงกาฬ 46 41 91.11% 4 8.89% 0 0% 0 0% 45
5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 57 39 81.25% 6 12.5% 3 6.25% 0 0% 48
6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 44 35 92.11% 3 7.89% 0 0% 0 0% 38
7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 42 34 89.47% 3 7.89% 1 2.63% 0 0% 38
8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 48 32 80% 6 15% 2 5% 0 0% 40
9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 38 29 80.56% 7 19.44% 0 0% 0 0% 36
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 43 28 77.78% 6 16.67% 2 5.56% 0 0% 36
11 โรงเรียนเซกา 34 27 84.38% 3 9.38% 2 6.25% 0 0% 32
12 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 28 23 82.14% 5 17.86% 0 0% 0 0% 28
13 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 29 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
14 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 28 21 75% 3 10.71% 3 10.71% 1 3.57% 28
15 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 31 20 74.07% 6 22.22% 1 3.7% 0 0% 27
16 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 35 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
17 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 30 19 76% 3 12% 3 12% 0 0% 25
18 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 23 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
19 โรงเรียนภูทอกวิทยา 25 16 69.57% 5 21.74% 2 8.7% 0 0% 23
20 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 27 16 72.73% 3 13.64% 3 13.64% 0 0% 22
21 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 25 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
22 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 18 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 15 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
24 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 20 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 17 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
26 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
27 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 15 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]