หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 28 47 43
2 005 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 42 83 62
3 008 โรงเรียนบึงกาฬ 46 150 81
4 009 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 54 148 90
5 010 โรงเรียนบุ่งคล้านคร 38 121 75
6 007 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 17 57 23
7 011 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 25 56 38
8 012 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 50 144 74
9 013 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 44 140 72
10 016 โรงเรียนภูทอกวิทยา 25 48 40
11 017 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 43 83 64
12 018 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 57 198 108
13 019 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 27 57 40
14 020 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 20 78 41
15 023 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 30 60 49
16 024 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 29 61 44
17 025 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 48 117 81
18 022 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 15 38 25
19 001 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 31 77 50
20 002 โรงเรียนเซกา 34 107 53
21 026 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 18 112 46
22 003 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 46 146 63
23 006 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 15 39 28
24 014 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 23 42 31
25 015 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 35 64 49
26 021 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 12 20 16
27 027 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 28 50 34
รวม 880 2343 1420
3763

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]