สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงโขงหลงวิทยาคม 48 3 0 0 51
2 โซ่พิสัยพิทยาคม 42 1 0 0 43
3 ปากคาดพิทยาคม 41 5 1 0 47
4 บึงกาฬ 41 4 0 0 45
5 ศรีวิไลวิทยา 39 6 3 0 48
6 พรเจริญวิทยา 35 3 0 0 38
7 นาสวรรค์พิทยาคม 34 3 1 0 38
8 หนองหิ้งพิทยา 32 6 2 0 40
9 บุ่งคล้านคร 29 7 0 0 36
10 ศรีชมภูวิทยา 28 6 2 0 36
11 เซกา 27 3 2 0 32
12 ท่าดอกคำวิทยาคม 23 5 0 0 28
13 หนองหัวช้างวิทยา 21 5 1 0 27
14 อนุบาลเลิศปัญญา 21 3 3 1 27
15 เจ็ดสีวิทยาคาร 20 6 1 0 27
16 โพนทองประชาสรรค์ 20 3 2 0 25
17 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 3 3 0 25
18 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 17 2 0 0 19
19 ภูทอกวิทยา 16 5 2 0 23
20 ศรีสำราญวิทยาคม 16 3 3 0 22
21 ประชานิมิตพิทยานุกูล 16 3 1 0 20
22 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 13 1 1 0 15
23 โนนคำพิทยาคม 10 1 2 0 13
24 สมสนุกพิทยาคม 10 0 0 0 10
25 บ้านหนองแก่งทราย 9 1 3 0 13
26 โสกก่ามวิทยา 8 3 0 0 11
27 หนองเข็งวิทยาคม 8 2 0 0 10
รวม 643 93 33 1 770