สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บึงโขงหลงวิทยาคม 44 3 0 0 47
2 โซ่พิสัยพิทยาคม 42 1 0 0 43
3 ศรีวิไลวิทยา 39 6 3 0 48
4 ปากคาดพิทยาคม 38 5 1 0 44
5 บึงกาฬ 38 4 0 0 42
6 พรเจริญวิทยา 35 3 0 0 38
7 หนองหิ้งพิทยา 32 6 2 0 40
8 นาสวรรค์พิทยาคม 31 3 1 0 35
9 บุ่งคล้านคร 29 7 0 0 36
10 ศรีชมภูวิทยา 28 6 2 0 36
11 เซกา 27 3 2 0 32
12 ท่าดอกคำวิทยาคม 22 5 0 0 27
13 อนุบาลเลิศปัญญา 21 3 3 1 27
14 เจ็ดสีวิทยาคาร 20 6 1 0 27
15 โพนทองประชาสรรค์ 20 3 2 0 25
16 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 18 3 3 0 24
17 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 17 2 0 0 19
18 ภูทอกวิทยา 16 5 2 0 23
19 หนองหัวช้างวิทยา 16 5 1 0 22
20 ศรีสำราญวิทยาคม 16 3 3 0 22
21 ประชานิมิตพิทยานุกูล 16 3 1 0 20
22 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 13 1 1 0 15
23 โนนคำพิทยาคม 10 1 2 0 13
24 สมสนุกพิทยาคม 10 0 0 0 10
25 บ้านหนองแก่งทราย 9 1 3 0 13
26 โสกก่ามวิทยา 8 3 0 0 11
27 หนองเข็งวิทยาคม 8 2 0 0 10
รวม 623 93 33 1 750