สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โซ่พิสัยพิทยาคม 22 9 2 33 42 1 0 0 43
2 บึงโขงหลงวิทยาคม 19 10 2 31 48 3 0 0 51
3 บึงกาฬ 18 7 8 33 41 4 0 0 45
4 ศรีวิไลวิทยา 9 8 2 19 39 6 3 0 48
5 ปากคาดพิทยาคม 7 6 7 20 41 5 1 0 47
6 นาสวรรค์พิทยาคม 6 7 2 15 34 3 1 0 38
7 พรเจริญวิทยา 5 7 10 22 35 3 0 0 38
8 หนองหิ้งพิทยา 5 3 4 12 32 6 2 0 40
9 บุ่งคล้านคร 5 3 4 12 29 7 0 0 36
10 หนองหัวช้างวิทยา 5 1 7 13 21 5 1 0 27
11 เซกา 4 7 5 16 27 3 2 0 32
12 โพนทองประชาสรรค์ 3 3 3 9 20 3 2 0 25
13 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 3 1 3 7 17 2 0 0 19
14 อนุบาลเลิศปัญญา 2 3 4 9 21 3 3 1 27
15 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 4 1 6 19 3 3 0 25
16 ศรีชมภูวิทยา 1 2 4 7 28 6 2 0 36
17 เจ็ดสีวิทยาคาร 1 2 0 3 20 6 1 0 27
18 ภูทอกวิทยา 1 1 3 5 16 5 2 0 23
19 สมสนุกพิทยาคม 1 0 1 2 10 0 0 0 10
20 โนนคำพิทยาคม 0 4 1 5 10 1 2 0 13
21 ท่าดอกคำวิทยาคม 0 3 3 6 23 5 0 0 28
22 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 2 2 4 16 3 1 0 20
23 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 0 2 1 3 13 1 1 0 15
24 บ้านหนองแก่งทราย 0 1 2 3 9 1 3 0 13
25 หนองเข็งวิทยาคม 0 1 2 3 8 2 0 0 10
26 โสกก่ามวิทยา 0 1 1 2 8 3 0 0 11
27 ศรีสำราญวิทยาคม 0 0 3 3 16 3 3 0 22
รวม 118 98 87 303 643 93 33 1 769