สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โซ่พิสัยพิทยาคม 22 9 2 33 42 1 0 0 43
2 บึงกาฬ 16 7 7 30 38 4 0 0 42
3 บึงโขงหลงวิทยาคม 15 10 2 27 44 3 0 0 47
4 ศรีวิไลวิทยา 9 8 2 19 39 6 3 0 48
5 พรเจริญวิทยา 5 7 10 22 35 3 0 0 38
6 ปากคาดพิทยาคม 5 6 7 18 38 5 1 0 44
7 หนองหิ้งพิทยา 5 3 4 12 32 6 2 0 40
8 บุ่งคล้านคร 5 3 4 12 29 7 0 0 36
9 เซกา 4 7 5 16 27 3 2 0 32
10 นาสวรรค์พิทยาคม 4 6 2 12 31 3 1 0 35
11 โพนทองประชาสรรค์ 3 3 3 9 20 3 2 0 25
12 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 3 1 3 7 17 2 0 0 19
13 อนุบาลเลิศปัญญา 2 3 4 9 21 3 3 1 27
14 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 3 1 5 18 3 3 0 24
15 ศรีชมภูวิทยา 1 2 4 7 28 6 2 0 36
16 เจ็ดสีวิทยาคาร 1 2 0 3 20 6 1 0 27
17 ภูทอกวิทยา 1 1 3 5 16 5 2 0 23
18 หนองหัวช้างวิทยา 1 0 7 8 16 5 1 0 22
19 สมสนุกพิทยาคม 1 0 1 2 10 0 0 0 10
20 โนนคำพิทยาคม 0 4 1 5 10 1 2 0 13
21 ท่าดอกคำวิทยาคม 0 2 3 5 22 5 0 0 27
22 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 2 2 4 16 3 1 0 20
23 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 0 2 1 3 13 1 1 0 15
24 บ้านหนองแก่งทราย 0 1 2 3 9 1 3 0 13
25 หนองเข็งวิทยาคม 0 1 2 3 8 2 0 0 10
26 โสกก่ามวิทยา 0 1 1 2 8 3 0 0 11
27 ศรีสำราญวิทยาคม 0 0 3 3 16 3 3 0 22
รวม 104 94 86 284 623 93 33 1 749