การแก้ไขข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน

ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ให้ทำเป็นหนังสือส่งมายังโรงเรียนบึงกาฬ  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2558

วันจันทร์ ที่ 07 กันยายน 2558 เวลา 23:27 น.