การเตรียมเอกสารสำหรับกลุ่มเรียนร่วม

    ประชาสัมพันธ์กับโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งรายการเรียนร่วม ขอให้เตรียมเอกสาร หลักฐานของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 15:18 น.