หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 28 ต.ค. 2558 รายงานตัว 08.00 น.
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 111 28 ต.ค. 2558 รายงานตัว 08.00 น.
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ห้องจริยะ ห้อง 131 28 ต.ค. 2558 รายงานตัว 08.00 น.
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อาคาร 1 ห้องโสตฯ ห้อง 138 28 ต.ค. 2558 รายงานตัว 08.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]