หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 43 43 100% 0 0% 0 0% 0 0% 43
2 โรงเรียนลำปลายมาศ 37 34 91.89% 2 5.41% 1 2.7% 0 0% 37
3 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 32 30 93.75% 1 3.13% 1 3.13% 0 0% 32
4 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 36 27 75% 9 25% 0 0% 0 0% 36
5 โรงเรียนภัทรบพิตร 33 25 75.76% 5 15.15% 2 6.06% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 29 23 79.31% 6 20.69% 0 0% 0 0% 29
7 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 25 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
8 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 26 19 73.08% 4 15.38% 3 11.54% 0 0% 26
9 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 25 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
10 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 24 15 62.5% 9 37.5% 0 0% 0 0% 24
11 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 21 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
12 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
13 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
18 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
19 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
20 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
21 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 14 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
22 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]