หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 18 45 22
2 003 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 36 82 59
3 007 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 10 21 11
4 009 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 8 10 10
5 012 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 41 19
6 017 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 14 28 16
7 023 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 32 89 50
8 030 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 26 65 42
9 034 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 43 167 78
10 038 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 25 46 33
11 043 โรงเรียนภัทรบพิตร 33 57 46
12 054 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 24 72 35
13 061 โรงเรียนลำปลายมาศ 37 108 65
14 066 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 25 58 41
15 067 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 10 20 14
16 075 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 7 16 12
17 051 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 21 37 29
18 033 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 16 44 21
19 046 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 29 70 47
20 047 โรงเรียนมีชัยพัฒนา 0 0 0
21 062 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
22 063 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 4 10 7
23 083 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 13 24 19
24 020 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 10 21 12
25 021 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 0 0 0
รวม 451 1131 688
1819

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]