แจ้งเรื่องอุปกรณ์การแข่งขัน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน " หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น, ม.ปลาย " ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะญี่ปุ่นและอุปกรณ์แข่งขันมาเอง
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23:51 น.