แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
สำหรับทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง แข่งวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สนามแข่ง โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม (หอประชุม)
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23:52 น.