ติดต่อประสานงาน
กรณีติดต่อสอบถามข้อมูล  รายละเอียดการแข่งขัน  สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด  เบอร์โทร 0896261426  หรือนางสาวพรวดี  มีเชื้อ  เบอร์โทร 0810690126  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 14:32 น.