การเปลี่ยนวัน/ เวลาในการแข่งขัน
เนื่องด้วยการประชุมในวันที่  20  ตุลาคม  2558  กรรมการได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่  วัน  และเวลาในการแข่งขันหลายรายการ  เพื่อความสะดวกในการแข่งขัน  จึงของแจ้งไปทางโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขัน  ตรวจสอบสถานที่  วัน  เวลา  ให้ชัดเจนอีกครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 19:20 น.