ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันทักษะ

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้ดูแลระบบ => 15 กันยายน 2558 

ประชุมศูนย์การจัดการแข่งขัน(บัวหลวงวิทยาคม, นางรอง, พุทไธสง และประโคนชัยพิทยาคม) =>17 กันยายน 2558

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 18-25 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 2 ตุลาคม 2558 (24.00 น.)
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 27-29 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 5 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10:29 น.