ประชุมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพม.32 (เขต1)
14 ตุลาคม 2558  เวลา  14.00 น.  เข้าร่วมประชุมเพิื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  65 สพม.32 (เขต1)  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 23:08 น.