หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 48 42 89.36% 4 8.51% 0 0% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 47 37 78.72% 6 12.77% 4 8.51% 0 0% 47
3 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 36 35 97.22% 1 2.78% 0 0% 0 0% 36
4 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 31 27 93.1% 2 6.9% 0 0% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 26 22 88% 0 0% 3 12% 0 0% 25
6 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 22 18 85.71% 2 9.52% 1 4.76% 0 0% 21
7 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
8 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 22 15 71.43% 6 28.57% 0 0% 0 0% 21
9 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 22 13 59.09% 9 40.91% 0 0% 0 0% 22
10 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
14 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
15 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]