หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 47 180 88
2 010 โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 9 16 14
3 031 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 26 102 48
4 032 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 12 31 21
5 035 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 48 156 85
6 039 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 18 75 35
7 060 โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 12 24 18
8 071 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 22 42 32
9 077 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 36 126 62
10 050 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 22 116 43
11 072 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 31 82 51
12 028 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 19 56 35
13 042 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 22 48 32
14 080 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 14 24 23
15 082 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 10 21 18
รวม 348 1099 605
1704

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]