สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยพิทยาคม 42 4 0 1 46
2 กระสังพิทยาคม 37 6 4 0 47
3 ห้วยราชพิทยาคม 35 1 0 0 36
4 แสลงโทนพิทยาคม 27 2 0 0 29
5 บ้านกรวดวิทยาคาร 22 0 3 0 25
6 สูงเนินพิทยาคม 18 2 1 0 21
7 โนนเจริญพิทยาคม 17 2 0 0 19
8 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 15 6 0 0 21
9 ไพศาลพิทยาคม 13 9 0 0 22
10 พลับพลาชัยพิทยาคม 12 6 0 0 18
11 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 11 2 0 1 13
12 บ้านบุวิทยาสรรค์ 8 4 0 0 12
13 ลำดวนพิทยาคม 8 2 1 0 11
14 อนุบาลศรทิพย์ 8 1 1 0 10
15 ชุมแสงพิทยาคม 7 2 0 0 9
รวม 280 49 10 2 341