สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยพิทยาคม 25 9 9 43 42 4 0 1 46
2 ห้วยราชพิทยาคม 13 12 4 29 33 1 0 0 34
3 บ้านกรวดวิทยาคาร 12 2 4 18 20 0 3 0 23
4 กระสังพิทยาคม 11 12 11 34 33 6 4 0 43
5 แสลงโทนพิทยาคม 11 8 7 26 26 2 0 0 28
6 โนนเจริญพิทยาคม 9 4 1 14 17 2 0 0 19
7 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 8 3 1 12 14 6 0 0 20
8 พลับพลาชัยพิทยาคม 3 3 1 7 12 6 0 0 18
9 สูงเนินพิทยาคม 2 4 5 11 18 2 1 0 21
10 ลำดวนพิทยาคม 2 3 1 6 8 2 1 0 11
11 ชุมแสงพิทยาคม 2 1 0 3 7 2 0 0 9
12 อนุบาลศรทิพย์ 1 2 2 5 8 1 1 0 10
13 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 0 8 2 10 11 2 0 1 13
14 ไพศาลพิทยาคม 0 4 5 9 11 9 0 0 20
15 บ้านบุวิทยาสรรค์ 0 2 1 3 8 4 0 0 12
รวม 99 77 54 230 268 49 10 2 327