สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประโคนชัยพิทยาคม 25 9 9 43 42 4 0 1 46
2 กระสังพิทยาคม 15 12 11 38 37 6 4 0 47
3 ห้วยราชพิทยาคม 15 12 4 31 35 1 0 0 36
4 บ้านกรวดวิทยาคาร 14 2 4 20 22 0 3 0 25
5 แสลงโทนพิทยาคม 12 8 7 27 27 2 0 0 29
6 โนนเจริญพิทยาคม 9 4 1 14 17 2 0 0 19
7 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 9 3 1 13 15 6 0 0 21
8 พลับพลาชัยพิทยาคม 3 3 1 7 12 6 0 0 18
9 สูงเนินพิทยาคม 2 4 5 11 18 2 1 0 21
10 ลำดวนพิทยาคม 2 3 1 6 8 2 1 0 11
11 ชุมแสงพิทยาคม 2 1 0 3 7 2 0 0 9
12 ไพศาลพิทยาคม 1 5 5 11 13 9 0 0 22
13 อนุบาลศรทิพย์ 1 2 2 5 8 1 1 0 10
14 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 0 8 2 10 11 2 0 1 13
15 บ้านบุวิทยาสรรค์ 0 2 1 3 8 4 0 0 12
รวม 110 78 54 242 280 49 10 2 339