แจ้งเพิ่มเติ่มการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
ให้ทีมที่เข้าแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6  เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาในวันแข่งขัน
1.  สีไม้      2.  ไมโครโฟน    3.  หูฟัง
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 11:56 น.