แจ้งเปลี่่ยนแปลงวันแข่งขันหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันหมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรมอีสาน  ในรายการ วงโปงลาง ระดับชั้น ม. 1 - ม. 6   ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีการเปลี่่ยนแปลงวันแข่งขันจากวันที่  28  ตุลาคม  2558  เป็นวันที่  27  ตุลาคม  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมหลวงปูผาดอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 14:27 น.