หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 27 ต.ค. 2558 09.30-14.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อาคารภูมิรักษ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อาคารภูมิรักษ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 27 ต.ค. 2558 09.30-14.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 27 ต.ค. 2558 09.30-14.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 28 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 28 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 28 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 28 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 28 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 28 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 27 ต.ค. 2558 13.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 11.30 -12.00 น.12.00-13.00 น. ลงโปรแกรม
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 27 ต.ค. 2558 13.00 น.เป็นต้นไป รายงานตัว 11.30 -12.00 น.12.00-13.00 น. ลงโปรแกรม
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-426 27 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น. ลงโปรแกรม 08.30-09.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]