หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อการศึกษา 28 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อการศึกษา 28 ต.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 28 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 28 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]