หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]