หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนางรอง 66 52 86.67% 6 10% 2 3.33% 0 0% 60
2 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 54 35 72.92% 8 16.67% 5 10.42% 0 0% 48
3 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 50 32 74.42% 6 13.95% 5 11.63% 0 0% 43
4 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 38 22 64.71% 6 17.65% 6 17.65% 0 0% 34
5 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 37 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 0 0% 24
6 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 28 19 73.08% 3 11.54% 4 15.38% 0 0% 26
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 40 17 50% 9 26.47% 7 20.59% 1 2.94% 34
8 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 48 17 62.96% 6 22.22% 4 14.81% 0 0% 27
9 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 30 17 70.83% 6 25% 1 4.17% 0 0% 24
10 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 38 16 51.61% 10 32.26% 5 16.13% 0 0% 31
11 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 29 16 59.26% 5 18.52% 6 22.22% 0 0% 27
12 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 33 14 51.85% 9 33.33% 4 14.81% 0 0% 27
13 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 31 14 50% 8 28.57% 6 21.43% 0 0% 28
14 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 28 12 54.55% 9 40.91% 1 4.55% 0 0% 22
15 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 29 12 52.17% 8 34.78% 3 13.04% 0 0% 23
16 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 17 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนพนมรุ้ง 25 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 29 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 24 6 37.5% 3 18.75% 6 37.5% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 19 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
21 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
22 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 22 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนนิภาศิริ 17 4 26.67% 3 20% 8 53.33% 0 0% 15
24 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
25 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 15 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]