หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 19 52 31
2 015 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 30 39 34
3 019 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม 9 28 11
4 085 โรงเรียนนางรอง 66 172 102
5 025 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 37 77 55
6 036 โรงเรียนปะคำพิทยาคม 10 33 16
7 037 โรงเรียนพนมรุ้ง 25 44 35
8 040 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 17 50 29
9 053 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 48 110 75
10 055 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 33 69 49
11 058 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 50 156 89
12 059 โรงเรียนละหานทรายวิทยา 29 52 40
13 069 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 15 31 25
14 070 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 28 62 37
15 073 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 54 105 62
16 076 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 38 82 59
17 078 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 28 99 54
18 052 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 38 64 53
19 079 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 31 60 44
20 029 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 24 47 33
21 022 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 29 74 50
22 027 โรงเรียนนิภาศิริ 17 37 19
23 045 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 29 95 53
24 048 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 5 13 10
25 081 โรงเรียนอนุบาลภรภัทร 0 0 0
26 057 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 40 88 56
27 018 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 22 34 30
รวม 771 1773 1151
2924

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]