การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้เข้าแข่งขันต้องนำหูฟังและไมล์มาเอง
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 19:50 น.