หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ห้อง 423 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.30
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ห้อง 423 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.30
-
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุน อาคาร 5 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.30
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุน อาคาร 5 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]