หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
08.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 6 ห้อง 646 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 6 ห้อง 646 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]