หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอนิทรรศการ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอนิทรรศการ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 117 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 117 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้อง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 116 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 115 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 115 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุนอาคาร 2 (เต้นท์) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุนอาคาร 2 (เต้นท์) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]