หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 56 49 87.5% 6 10.71% 1 1.79% 0 0% 56
2 โรงเรียนพุทไธสง 52 48 96% 1 2% 1 2% 0 0% 50
3 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 50 46 93.88% 2 4.08% 1 2.04% 0 0% 49
4 โรงเรียนสตึก 47 36 76.6% 6 12.77% 5 10.64% 0 0% 47
5 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 44 35 81.4% 6 13.95% 2 4.65% 0 0% 43
6 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 30 25 83.33% 5 16.67% 0 0% 0 0% 30
7 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 25 21 84% 3 12% 1 4% 0 0% 25
8 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 23 15 65.22% 7 30.43% 0 0% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
10 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 18 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
11 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
12 โรงเรียนทศพรวิทยา 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 17 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
14 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
16 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
17 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]