หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 085 โรงเรียน 0 0 0
2 004 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 50 161 89
3 005 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 30 84 52
4 008 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 17 49 27
5 011 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 23 48 34
6 014 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 19 47 28
7 026 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 56 158 97
8 041 โรงเรียนพุทไธสง 52 212 94
9 044 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 7 17 12
10 056 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 12 51 21
11 064 โรงเรียนสตึก 47 158 80
12 065 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 7 17 12
13 068 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 19 52 34
14 084 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 44 98 70
15 049 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 18 31 26
16 006 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 25 44 32
17 016 โรงเรียนทศพรวิทยา 18 38 28
18 074 โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 6 11 9
รวม 450 1276 745
2021

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]