ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.80 ทอง 13  
16 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.20 ทอง 20  
23 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 31  
32 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 31  
33 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 31  
34 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 31  
35 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.60 ทอง 36  
39 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87.60 ทอง 36  
40 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 40  
43 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87 ทอง 44  
45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 44  
46 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 44  
47 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 49  
51 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.60 ทอง 49  
52 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.40 ทอง 52  
54 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 54  
56 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 56  
57 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.80 ทอง 57  
59 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน