หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-14.00 OS/win8/64bit
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00 OS/win7/64bit
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 41
13.00-16.00 OS/win7/64bit
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 23
09.00-14.00 OS/win7/64bit
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ชั้น 4 ห้อง 541 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-14.00 OS/win7/64bit
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ห้อง 522,532 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 69
09.00-12.00 OS/win8/32bit
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00 OS/win7/32bit
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 41
09.00-12.00 OS/win7/64bit
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ห้อง 522,532 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 50
13.00-16.00 OS/win8/32bit
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
13.00-16.00 OS/win7/32bit
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00 OS/win7/64bit
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.00 เตรียมโน๊ตบุ๊คมาเอง
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00 เตรียมโน๊ตบุ๊คมาเอง
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร 5 ห้อง 522,532 8 ต.ค. 2558 09.00-14.00 OS/win8/32bit


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพ่ฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ tel : 081-717-7366 email : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]