หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ กองอานวยการกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (อาคาร 4 ห้อง 434)
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลาง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30 เป็นต้นไป การแข่งขันวงดนตรีโปงลาง จะจับลาดับการแข่งขัน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ กองอานวยการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพ่ฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ tel : 081-717-7366 email : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]