หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร 81 68 85% 5 6.25% 7 8.75% 0 0% 80
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา 79 63 84% 11 14.67% 1 1.33% 0 0% 75
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 74 62 84.93% 8 10.96% 2 2.74% 1 1.37% 73
4 โรงเรียนบ้านไผ่ 69 49 81.67% 9 15% 2 3.33% 0 0% 60
5 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 71 48 70.59% 14 20.59% 5 7.35% 1 1.47% 68
6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 60 45 76.27% 6 10.17% 7 11.86% 1 1.69% 59
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 61 41 71.93% 14 24.56% 2 3.51% 0 0% 57
8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 55 40 76.92% 10 19.23% 2 3.85% 0 0% 52
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 57 35 72.92% 10 20.83% 2 4.17% 1 2.08% 48
10 โรงเรียนขามแก่นนคร 56 34 69.39% 9 18.37% 5 10.2% 1 2.04% 49
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 46 32 84.21% 5 13.16% 1 2.63% 0 0% 38
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 38 32 86.49% 3 8.11% 1 2.7% 1 2.7% 37
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 51 31 65.96% 11 23.4% 4 8.51% 1 2.13% 47
14 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 55 29 53.7% 17 31.48% 7 12.96% 1 1.85% 54
15 โรงเรียนมัญจาศึกษา 55 28 58.33% 12 25% 7 14.58% 1 2.08% 48
16 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 57 27 52.94% 19 37.25% 5 9.8% 0 0% 51
17 โรงเรียนชนบทศึกษา 45 25 60.98% 7 17.07% 9 21.95% 0 0% 41
18 โรงเรียนนครขอนแก่น 38 23 65.71% 9 25.71% 3 8.57% 0 0% 35
19 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 28 21 75% 7 25% 0 0% 0 0% 28
20 โรงเรียนนาจานศึกษา 29 19 70.37% 6 22.22% 1 3.7% 1 3.7% 27
21 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 43 18 45% 15 37.5% 5 12.5% 2 5% 40
22 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 33 18 72% 3 12% 4 16% 0 0% 25
23 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 36 17 51.52% 11 33.33% 4 12.12% 1 3.03% 33
24 โรงเรียนพล 53 17 48.57% 10 28.57% 8 22.86% 0 0% 35
25 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 32 17 60.71% 6 21.43% 3 10.71% 2 7.14% 28
26 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 35 16 53.33% 10 33.33% 4 13.33% 0 0% 30
27 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 31 15 50% 8 26.67% 6 20% 1 3.33% 30
28 โรงเรียนอมตวิทยา 33 15 50% 8 26.67% 5 16.67% 2 6.67% 30
29 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 27 15 60% 6 24% 4 16% 0 0% 25
30 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 33 14 45.16% 13 41.94% 2 6.45% 2 6.45% 31
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 38 14 48.28% 12 41.38% 3 10.34% 0 0% 29
32 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 25 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
33 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 34 13 48.15% 10 37.04% 2 7.41% 2 7.41% 27
34 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 34 13 48.15% 6 22.22% 6 22.22% 2 7.41% 27
35 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 28 13 61.9% 5 23.81% 3 14.29% 0 0% 21
36 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 38 12 38.71% 15 48.39% 3 9.68% 1 3.23% 31
37 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 30 12 44.44% 11 40.74% 2 7.41% 2 7.41% 27
38 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 31 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
39 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 22 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 22 11 52.38% 10 47.62% 0 0% 0 0% 21
41 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 20 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
42 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
43 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 25 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
45 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 25 9 36% 8 32% 7 28% 1 4% 25
46 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 29 9 39.13% 8 34.78% 2 8.7% 4 17.39% 23
47 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 24 9 52.94% 8 47.06% 0 0% 0 0% 17
48 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 27 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
49 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 21 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
50 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 18 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
51 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 25 8 36.36% 9 40.91% 5 22.73% 0 0% 22
52 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 20 8 40% 8 40% 4 20% 0 0% 20
53 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 23 8 42.11% 8 42.11% 3 15.79% 0 0% 19
54 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 18 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
55 โรงเรียนภูผาม่าน 17 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
56 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 14 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
57 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 14 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 28 6 35.29% 10 58.82% 1 5.88% 0 0% 17
61 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 15 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 16 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
63 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 20 6 31.58% 3 15.79% 8 42.11% 2 10.53% 19
64 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 16 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
65 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนฝางวิทยายน 28 5 27.78% 10 55.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
67 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 16 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
68 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 22 5 35.71% 5 35.71% 4 28.57% 0 0% 14
69 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 13 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
70 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
71 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
72 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
74 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 23 4 25% 8 50% 4 25% 0 0% 16
75 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 20 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 18
76 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 15 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
77 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
78 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 11 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 19 3 17.65% 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 17
82 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 15 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
83 โรงเรียนกระแสพัฒนา 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
85 โรงเรียนไตรคามวิทยา 22 2 13.33% 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
86 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 18 2 14.29% 7 50% 5 35.71% 0 0% 14
87 โรงเรียนซำยางวิทยายน 11 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
88 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 17 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
89 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 21 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
92 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนดงบังวิทยายน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 15 1 10% 4 40% 5 50% 0 0% 10
98 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 11 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 10
99 โรงเรียนลำน้ำพอง 7 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนผาขามวิทยายน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 8 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
108 โรงเรียนจันทวิทยาคม 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพ่ฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ tel : 081-717-7366 email : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]