หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกัลยาณวัตร 81 285 135
2 005 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 35 68 50
3 006 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 28 41 35
4 003 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 31 62 48
5 010 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 20 34 29
6 013 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 38 70 51
7 011 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 8 12 10
8 012 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 9 21 13
9 014 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 11 18 16
10 016 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 18 40 28
11 017 โรงเรียนขามแก่นนคร 56 230 110
12 019 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 36 71 56
13 024 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 71 187 113
14 025 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 19 37 23
15 029 โรงเรียนชนบทศึกษา 45 175 83
16 030 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 27 67 48
17 031 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 33 48 42
18 032 โรงเรียนชุมแพศึกษา 79 273 129
19 034 โรงเรียนซำยางวิทยายน 11 22 15
20 037 โรงเรียนดงบังวิทยายน 3 27 11
21 038 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 8 19 14
22 046 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 16 83 36
23 042 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 30 66 47
24 045 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 17 27 21
25 053 โรงเรียนนครขอนแก่น 38 136 66
26 056 โรงเรียนนาจานศึกษา 29 54 44
27 057 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 16 36 26
28 058 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 46 165 79
29 064 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 9 24 17
30 065 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 43 104 62
31 072 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 4 7 6
32 070 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 27 63 37
33 071 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 25 47 37
34 069 โรงเรียนบ้านไผ่ 69 309 107
35 067 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 15 28 23
36 068 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 10 26 16
37 076 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 20 46 33
38 077 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 38 63 51
39 081 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 18 33 26
40 085 โรงเรียนผาขามวิทยายน 2 6 4
41 086 โรงเรียนฝางวิทยายน 28 51 39
42 090 โรงเรียนพล 53 143 77
43 091 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 22 59 39
44 092 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 28 54 41
45 097 โรงเรียนภูผาม่าน 17 38 28
46 098 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 60 190 110
47 105 โรงเรียนมัญจาศึกษา 55 125 84
48 106 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 13 26 21
49 107 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 16 38 17
50 101 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 34 63 49
51 112 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 15 28 20
52 115 โรงเรียนลำน้ำพอง 7 17 11
53 131 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 74 258 125
54 133 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 25 38 34
55 135 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 15 27 21
56 139 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 25 43 36
57 141 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 11 21 16
58 144 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 14 28 23
59 145 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 16 22 22
60 146 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 5 9 9
61 150 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 55 171 98
62 148 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 61 202 102
63 151 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 23 45 35
64 155 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 28 68 44
65 018 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 55 119 86
66 040 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 14 25 23
67 047 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 11 19 15
68 074 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 24 45 36
69 084 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 34 76 54
70 127 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 21 48 29
71 128 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 25 42 34
72 152 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 11 23 17
73 008 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 57 113 76
74 007 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 23 40 31
75 129 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 18 93 34
76 130 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 31 49 44
77 020 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 21 45 33
78 022 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 22 46 36
79 021 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 57 137 90
80 059 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 15 32 20
81 061 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 11 31 17
82 062 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 2 2 2
83 143 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 15 31 26
84 041 โรงเรียนไตรคามวิทยา 22 50 30
85 001 โรงเรียนกระแสพัฒนา 9 14 9
86 004 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 20 49 20
87 009 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 5 8 7
88 015 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 5 12 7
89 078 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 0 0 0
90 093 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 0 0 0
91 094 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0
92 099 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 13 36 22
93 100 โรงเรียนมนตรีศึกษา 0 0 0
94 102 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0
95 103 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 17 11
96 104 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 46 23
97 110 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 0 0
98 116 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 22 41 28
99 123 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1 7 5
100 125 โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 0 0 0
101 142 โรงเรียนสุดารัตน์พิทยาคม 0 0 0
102 153 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง 0 0 0
103 154 โรงเรียนอมตวิทยา 33 97 50
104 156 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 0 0
105 033 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 3 3 3
106 035 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 2 14 6
107 055 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 29 63 45
108 066 โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 0 0 0
109 087 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 0 0 0
110 089 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 10 27 16
111 095 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 33 66 46
112 096 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 0 0 0
113 108 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 0 0 0
114 132 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 5 9 5
115 140 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 20 38 31
116 147 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 0 0 0
117 048 โรงเรียนเทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 0 0 0
118 083 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 0 0 0
119 111 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 51 151 80
120 051 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 12 0 0
121 023 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 8 12 10
122 063 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 32 65 38
123 060 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 0 0
124 026 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 0 0 0
125 027 โรงเรียนจันทวิทยาคม 0 0 0
126 157 โรงเรียนจันทวิทยาคม 5 6 3
127 036 โรงเรียนญาณสังวร 0 0 0
128 039 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 0 0 0
129 043 โรงเรียนท่าน้ำพอง 0 0 0
130 044 โรงเรียนท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 0 0 0
131 052 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
132 054 โรงเรียนนพคุณวิทยา 0 0 0
133 073 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0
134 075 โรงเรียนประชาพัฒนาราม 0 0 0
135 079 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 8 17 11
136 080 โรงเรียนประสิทธิ์ธรรมสาร 0 0 0
137 082 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0
138 088 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 0 0 0
139 158 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0
140 109 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 0 0
141 113 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0
142 117 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0
143 118 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 0
144 119 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0
145 120 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 0 0
146 124 โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0
147 121 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 0 0 0
148 122 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0
149 126 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
150 134 โรงเรียนสว่างรังษีวิทยา 0 0 0
151 138 โรงเรียนสารคุณวิทยา 0 0 0
152 149 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 0 0 0
153 028 โรงเรียนแจ้งสว่างนอก 0 0 0
154 136 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 0 0
155 137 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 0 0 0
156 114 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 38 130 74
157 049 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 0 0 0
158 050 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 5 2
รวม 2714 6893 4183
11076

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพ่ฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ tel : 081-717-7366 email : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]