สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณวัตร 65 4 7 0 76
2 ชุมแพศึกษา 58 11 1 0 70
3 ศรีกระนวนวิทยาคม 54 7 2 1 63
4 บ้านไผ่ 45 8 2 0 55
5 ภูเวียงวิทยาคม 42 6 7 1 55
6 จตุรมิตรวิทยาคาร 41 12 5 1 58
7 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 40 10 2 0 52
8 หนองเรือวิทยา 36 14 2 0 52
9 ขอนแก่นวิทยายน 31 3 1 1 35
10 แก่นนครวิทยาลัย 30 9 2 1 41
11 น้ำพองศึกษา 30 5 1 0 36
12 เมืองพลพิทยาคม 29 11 4 1 44
13 มัญจาศึกษา 28 12 7 1 47
14 ขามแก่นนคร 28 8 5 1 41
15 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 27 19 5 0 51
16 หนองสองห้องวิทยา 25 17 7 1 49
17 นครขอนแก่น 20 9 3 0 32
18 อุบลรัตน์พิทยาคม 20 7 0 0 27
19 พิศาลปุณณวิทยา 18 3 4 0 25
20 บัวใหญ่พิทยาคม 17 15 5 2 37
21 พล 17 10 8 0 35
22 โนนหันวิทยายน 17 6 3 2 26
23 ชนบทศึกษา 16 7 9 0 32
24 คำแคนวิทยาคม 15 11 4 1 30
25 กุดขอนแก่นวิทยาคม 15 10 4 0 29
26 ชุมแพพิทยาคม 15 6 4 0 25
27 อมตวิทยา 14 8 5 2 27
28 ศรีหนองกาววิทยา 14 7 1 2 22
29 ชุมแพวิทยายน 13 13 2 2 28
30 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 13 10 3 0 26
31 เปือยน้อยศึกษา 13 10 2 2 25
32 ก้านเหลืองวิทยาคม 13 7 6 1 26
33 นาจานศึกษา 13 6 1 1 20
34 ท่านางแนววิทยายน 12 11 2 2 25
35 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 12 6 6 2 24
36 พังทุยพัฒนศึกษา 12 5 3 0 20
37 โคกสีพิทยาสรรพ์ 11 10 0 0 21
38 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 11 4 1 0 16
39 บ้านแฮดศึกษา 11 3 4 1 18
40 ประชารัฐวิทยาเสริม 10 15 3 1 28
41 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 9 8 7 1 24
42 เบญจมิตรวิทยา 9 8 0 0 17
43 นางิ้ววิทยาสรรค์ 9 7 2 4 18
44 บ้านลานวิทยาคม 9 5 4 1 18
45 สีชมพูศึกษา 9 4 3 0 16
46 วรวิมลศึกษา 9 2 1 2 12
47 เวียงวงกตวิทยาคม 8 9 5 0 22
48 ภูผาม่าน 8 5 1 0 14
49 แวงน้อยศึกษา 8 5 0 0 13
50 ประชารัฐพัฒนาการ 7 8 4 0 19
51 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 7 8 3 0 18
52 ขัวเรียงศึกษา 7 7 1 0 15
53 แวงใหญ่วิทยาคม 7 5 4 2 16
54 บ้านไผ่พิทยาคม 7 5 0 0 12
55 หนองขามพิทยาคม 7 5 0 0 12
56 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 6 5 4 1 15
57 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 6 5 2 0 13
58 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 6 3 8 2 17
59 มัธยมโพนเพ็ก 6 3 2 0 11
60 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 6 3 0 0 9
61 พระยืนวิทยาคาร 6 1 1 0 8
62 ฝางวิทยายน 5 9 2 1 16
63 พลพัฒนศึกษา 5 5 4 0 14
64 โนนข่าวิทยา 5 5 2 1 12
65 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 5 0 0 10
66 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 4 2 0 11
67 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 5 3 2 0 10
68 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 5 3 1 2 9
69 กู่ทองพิทยาลัย 4 10 1 0 15
70 การกุศลวัดหนองแวง 4 6 6 2 16
71 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 4 3 3 11
72 บัวแก้วพิทยาคม 4 3 2 0 9
73 ดงมันพิทยาคม 4 3 0 1 7
74 โนนศิลาวิทยาคม 4 2 0 0 6
75 บ้านไผ่ศึกษา 4 1 3 0 8
76 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 4 1 2 1 7
77 จระเข้วิทยายน 3 10 3 1 16
78 กระแสพัฒนา 3 4 1 1 8
79 ศรีเสมาวิทยาเสริม 3 0 1 1 4
80 แก่นนครวิทยาลัย2 2 8 4 0 14
81 ไตรคามวิทยา 2 7 5 1 14
82 ป่าหวายวิทยายน 2 7 5 0 14
83 หนองตาไก้ศึกษา 2 6 4 0 12
84 ซำยางวิทยายน 2 5 3 0 10
85 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 4 3 1 9
86 เวียงนครวิทยาคม 2 3 3 1 8
87 ประภัสสรวิทยา 2 2 2 2 6
88 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 2 2 1 0 5
89 ขอนแก่นคริสเตียน 2 2 1 0 5
90 บึงไทรพิทยาคม 2 2 0 0 4
91 สีหราชเดโชชัย 2 1 0 0 3
92 ดงบังวิทยายน 2 0 1 0 3
93 ซำสูงพิทยาคม 2 0 0 0 2
94 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 2 0 0 0 2
95 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 4 5 0 10
96 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 3 6 0 10
97 ยางคำพิทยาคม 1 2 3 0 6
98 ลำน้ำพอง 1 2 2 0 5
99 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 2 0 0 3
100 ผาขามวิทยายน 1 1 0 0 2
101 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 1 0 1 1 2
102 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 0 1
103 หนองนาคำวิทยาคม 1 0 0 0 1
104 เทศบาลวัดกลาง 1 0 0 0 1
105 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 3 2 0 5
106 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 3 2 0 5
107 จันทวิทยาคม 0 2 0 1 2
108 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,223 615 283 64 2,185