สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 42 12 6 60 54 7 2 1 63
2 บ้านไผ่ 37 7 1 45 45 8 2 0 55
3 กัลยาณวัตร 33 23 8 64 65 4 7 0 76
4 ชุมแพศึกษา 29 20 7 56 58 11 1 0 70
5 เมืองพลพิทยาคม 21 10 5 36 29 11 4 1 44
6 ภูเวียงวิทยาคม 21 8 7 36 42 6 7 1 55
7 จตุรมิตรวิทยาคาร 19 8 4 31 41 12 5 1 58
8 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 16 13 15 44 40 10 2 0 52
9 น้ำพองศึกษา 16 8 6 30 30 5 1 0 36
10 มัญจาศึกษา 14 16 7 37 28 12 7 1 47
11 หนองสองห้องวิทยา 13 13 12 38 25 17 7 1 49
12 หนองเรือวิทยา 13 11 8 32 36 14 2 0 52
13 ขามแก่นนคร 12 12 8 32 28 8 5 1 41
14 ศรีหนองกาววิทยา 12 4 3 19 14 7 1 2 22
15 นครขอนแก่น 12 2 9 23 20 9 3 0 32
16 แก่นนครวิทยาลัย 11 10 4 25 30 9 2 1 41
17 ขอนแก่นวิทยายน 10 12 6 28 31 3 1 1 35
18 พล 10 4 6 20 17 10 8 0 35
19 อุบลรัตน์พิทยาคม 9 7 5 21 20 7 0 0 27
20 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 9 4 1 14 13 10 3 0 26
21 ชนบทศึกษา 8 3 4 15 16 7 9 0 32
22 เปือยน้อยศึกษา 7 5 2 14 13 10 2 2 25
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 16 12 34 27 19 5 0 51
24 อมตวิทยา 6 5 3 14 14 8 5 2 27
25 คำแคนวิทยาคม 6 3 9 18 15 11 4 1 30
26 พิศาลปุณณวิทยา 6 1 2 9 18 3 4 0 25
27 พังทุยพัฒนศึกษา 5 6 5 16 12 5 3 0 20
28 เบญจมิตรวิทยา 5 6 1 12 9 8 0 0 17
29 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 5 5 3 13 11 4 1 0 16
30 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 1 0 6 6 5 2 0 13
31 มัธยมโพนเพ็ก 5 0 0 5 6 3 2 0 11
32 ท่านางแนววิทยายน 4 8 6 18 12 11 2 2 25
33 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 4 4 3 11 12 6 6 2 24
34 บ้านแฮดศึกษา 4 4 2 10 11 3 4 1 18
35 แวงใหญ่วิทยาคม 4 3 4 11 7 5 4 2 16
36 ชุมแพวิทยายน 4 2 7 13 13 13 2 2 28
37 แวงน้อยศึกษา 4 2 4 10 8 5 0 0 13
38 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 4 0 3 7 7 8 3 0 18
39 บัวใหญ่พิทยาคม 3 9 8 20 17 15 5 2 37
40 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 5 1 9 6 5 4 1 15
41 นาจานศึกษา 3 2 4 9 13 6 1 1 20
42 โนนข่าวิทยา 3 1 0 4 5 5 2 1 12
43 ก้านเหลืองวิทยาคม 2 8 5 15 13 7 6 1 26
44 ชุมแพพิทยาคม 2 8 1 11 15 6 4 0 25
45 กุดขอนแก่นวิทยาคม 2 5 3 10 15 10 4 0 29
46 นางิ้ววิทยาสรรค์ 2 4 5 11 9 7 2 4 18
47 บ้านไผ่พิทยาคม 2 4 3 9 7 5 0 0 12
48 กู่ทองพิทยาลัย 2 4 3 9 4 10 1 0 15
49 วรวิมลศึกษา 2 4 1 7 9 2 1 2 12
50 บ้านลานวิทยาคม 2 2 4 8 9 5 4 1 18
51 สีชมพูศึกษา 2 2 4 8 9 4 3 0 16
52 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 2 3 7 11 10 0 0 21
53 หนองขามพิทยาคม 2 2 1 5 7 5 0 0 12
54 พลพัฒนศึกษา 2 2 1 5 5 5 4 0 14
55 โนนศิลาวิทยาคม 2 2 1 5 4 2 0 0 6
56 บ้านไผ่ศึกษา 2 2 0 4 4 1 3 0 8
57 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 2 1 0 3 5 3 2 0 10
58 ประชารัฐวิทยาเสริม 2 0 6 8 10 15 3 1 28
59 บัวแก้วพิทยาคม 2 0 2 4 4 3 2 0 9
60 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 0 2 2 4 3 1 9
61 โนนหันวิทยายน 1 4 6 11 17 6 3 2 26
62 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 4 7 9 8 7 1 24
63 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 2 3 6 6 3 0 0 9
64 ขัวเรียงศึกษา 1 1 2 4 7 7 1 0 15
65 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 1 3 4 6 6 2 16
66 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 1 1 3 3 0 1 1 4
67 หนองตาไก้ศึกษา 1 1 1 3 2 6 4 0 12
68 ประภัสสรวิทยา 1 1 1 3 2 2 2 2 6
69 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1 1 0 2 2 2 1 0 5
70 ซำสูงพิทยาคม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
71 ฝางวิทยายน 1 0 6 7 5 9 2 1 16
72 ผาขามวิทยายน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 ประชารัฐพัฒนาการ 0 6 4 10 7 8 4 0 19
74 เวียงวงกตวิทยาคม 0 6 2 8 8 9 5 0 22
75 ดงมันพิทยาคม 0 3 0 3 4 3 0 1 7
76 ภูผาม่าน 0 2 2 4 8 5 1 0 14
77 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 2 2 4 5 4 2 0 11
78 กระแสพัฒนา 0 2 2 4 3 4 1 1 8
79 ไตรคามวิทยา 0 2 2 4 2 7 5 1 14
80 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 2 0 2 5 3 1 2 9
81 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
82 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 1 3 4 4 4 3 3 11
83 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 1 2 6 3 8 2 17
84 พระยืนวิทยาคาร 0 1 1 2 6 1 1 0 8
85 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 1 1 2 5 5 0 0 10
86 ดงบังวิทยายน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
87 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 1 1 2 1 2 0 0 3
88 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 1 0 1 4 1 2 1 7
89 ป่าหวายวิทยายน 0 1 0 1 2 7 5 0 14
90 ซำยางวิทยายน 0 1 0 1 2 5 3 0 10
91 สีหราชเดโชชัย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 1 0 1 1 3 6 0 10
93 จระเข้วิทยายน 0 0 4 4 3 10 3 1 16
94 เวียงนครวิทยาคม 0 0 2 2 2 3 3 1 8
95 ขอนแก่นคริสเตียน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
96 บึงไทรพิทยาคม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
97 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 4 5 0 10
98 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 0 1 1 1 0 1 1 2
99 วัดศรีจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 แก่นนครวิทยาลัย2 0 0 0 0 2 8 4 0 14
101 ยางคำพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 3 0 6
102 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
103 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
106 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 0 0 0 0 3 2 0 5
107 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
108 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 511 400 312 1,223 1,223 615 283 64 2,121