สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 51 12 6 69 62 8 2 1 72
2 บ้านไผ่ 40 9 1 50 49 9 2 0 60
3 กัลยาณวัตร 35 24 9 68 68 5 7 0 80
4 ชุมแพศึกษา 30 22 8 60 63 11 1 0 75
5 จตุรมิตรวิทยาคาร 24 10 6 40 48 14 5 1 67
6 เมืองพลพิทยาคม 22 11 5 38 31 11 4 1 46
7 ภูเวียงวิทยาคม 21 8 9 38 45 6 7 1 58
8 น้ำพองศึกษา 18 8 6 32 32 5 1 0 38
9 หนองเรือวิทยา 17 12 8 37 41 14 2 0 57
10 ขามแก่นนคร 16 15 8 39 34 9 5 1 48
11 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 16 13 15 44 40 10 2 0 52
12 หนองสองห้องวิทยา 14 16 12 42 29 17 7 1 53
13 มัญจาศึกษา 14 16 7 37 28 12 7 1 47
14 ชนบทศึกษา 14 6 4 24 25 7 9 0 41
15 นครขอนแก่น 14 3 9 26 23 9 3 0 35
16 แก่นนครวิทยาลัย 13 13 5 31 35 10 2 1 47
17 ศรีหนองกาววิทยา 12 4 3 19 14 7 1 2 22
18 ขอนแก่นวิทยายน 10 12 7 29 32 3 1 1 36
19 อุบลรัตน์พิทยาคม 10 7 5 22 21 7 0 0 28
20 พล 10 4 6 20 17 10 8 0 35
21 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 9 6 2 17 14 12 3 0 29
22 แวงใหญ่วิทยาคม 9 3 4 16 12 5 4 2 21
23 อมตวิทยา 7 5 3 15 15 8 5 2 28
24 เปือยน้อยศึกษา 7 5 2 14 13 10 2 2 25
25 คำแคนวิทยาคม 7 4 9 20 17 11 4 1 32
26 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 16 12 34 27 19 5 0 51
27 นาจานศึกษา 6 5 4 15 19 6 1 1 26
28 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 6 5 1 12 9 5 4 1 18
29 พิศาลปุณณวิทยา 6 1 2 9 18 3 4 0 25
30 พังทุยพัฒนศึกษา 5 7 5 17 13 5 3 0 21
31 เบญจมิตรวิทยา 5 6 1 12 9 8 0 0 17
32 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 5 5 3 13 11 4 1 0 16
33 บ้านไผ่พิทยาคม 5 4 3 12 10 5 0 0 15
34 ชุมแพวิทยายน 5 2 7 14 14 13 2 2 29
35 แวงน้อยศึกษา 5 2 4 11 9 5 0 0 14
36 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 1 0 6 6 5 2 0 13
37 มัธยมโพนเพ็ก 5 0 0 5 6 3 2 0 11
38 ก้านเหลืองวิทยาคม 4 9 5 18 15 8 6 1 29
39 ท่านางแนววิทยายน 4 8 6 18 12 11 2 2 25
40 วรวิมลศึกษา 4 5 1 10 12 2 1 2 15
41 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 4 4 4 12 13 6 6 2 25
42 บ้านแฮดศึกษา 4 4 2 10 11 3 4 1 18
43 โนนศิลาวิทยาคม 4 2 2 8 7 2 0 0 9
44 โนนข่าวิทยา 4 1 0 5 6 5 2 1 13
45 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 4 0 4 8 8 8 3 0 19
46 บัวใหญ่พิทยาคม 3 10 8 21 18 15 5 2 38
47 กุดขอนแก่นวิทยาคม 3 5 3 11 16 10 4 0 30
48 นางิ้ววิทยาสรรค์ 3 4 5 12 9 8 2 4 19
49 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 3 2 3 8 7 4 0 0 11
50 ประชารัฐวิทยาเสริม 3 1 6 10 12 15 3 1 30
51 ขัวเรียงศึกษา 3 1 2 6 8 8 1 0 17
52 ชุมแพพิทยาคม 2 8 1 11 15 6 4 0 25
53 กู่ทองพิทยาลัย 2 5 3 10 6 10 1 0 17
54 สีชมพูศึกษา 2 3 4 9 11 4 3 0 18
55 บ้านไผ่ศึกษา 2 3 0 5 5 1 3 0 9
56 บ้านลานวิทยาคม 2 2 4 8 9 5 4 1 18
57 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 2 3 7 11 10 0 0 21
58 หนองขามพิทยาคม 2 2 1 5 7 5 0 0 12
59 พลพัฒนศึกษา 2 2 1 5 5 5 4 0 14
60 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 2 1 1 4 4 2 1 0 7
61 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 2 1 0 3 5 3 2 0 10
62 สีหราชเดโชชัย 2 1 0 3 4 1 0 0 5
63 บัวแก้วพิทยาคม 2 0 2 4 4 3 2 0 9
64 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 0 2 2 4 3 1 9
65 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 0 0 2 2 3 2 0 7
66 ประชารัฐพัฒนาการ 1 6 4 11 8 8 4 0 20
67 โนนหันวิทยายน 1 4 6 11 17 6 3 2 26
68 หนองตาไก้ศึกษา 1 4 1 6 5 6 4 0 15
69 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 4 7 9 8 7 1 24
70 ฝางวิทยายน 1 1 6 8 5 10 2 1 17
71 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1 1 2 4 7 1 2 1 10
72 การกุศลวัดหนองแวง 1 1 1 3 4 6 6 2 16
73 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 1 1 3 3 0 1 1 4
74 ประภัสสรวิทยา 1 1 1 3 2 2 2 2 6
75 แก่นนครวิทยาลัย2 1 1 0 2 4 8 4 0 16
76 ซำสูงพิทยาคม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
77 ผาขามวิทยายน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 เวียงวงกตวิทยาคม 0 6 2 8 8 9 5 0 22
79 ยางคำพิทยาคม 0 4 0 4 3 4 3 0 10
80 ดงมันพิทยาคม 0 3 0 3 4 3 0 1 7
81 ภูผาม่าน 0 2 2 4 8 5 1 0 14
82 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 2 2 4 5 4 2 0 11
83 กระแสพัฒนา 0 2 2 4 3 4 1 1 8
84 ไตรคามวิทยา 0 2 2 4 2 7 5 1 14
85 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 2 0 2 5 3 1 2 9
86 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 2 0 2 2 0 0 0 2
87 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 1 3 4 4 4 3 3 11
88 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 1 2 6 3 8 2 17
89 พระยืนวิทยาคาร 0 1 1 2 6 1 1 0 8
90 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 1 1 2 5 5 0 0 10
91 ดงบังวิทยายน 0 1 1 2 2 0 1 0 3
92 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 1 1 2 1 2 0 0 3
93 ป่าหวายวิทยายน 0 1 0 1 2 7 5 0 14
94 ซำยางวิทยายน 0 1 0 1 2 5 3 0 10
95 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 1 0 1 1 3 6 0 10
96 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 จระเข้วิทยายน 0 0 4 4 3 10 3 1 16
98 เวียงนครวิทยาคม 0 0 2 2 2 3 3 1 8
99 ขอนแก่นคริสเตียน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
100 บึงไทรพิทยาคม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
101 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 4 5 0 10
102 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 0 1 1 1 0 1 1 2
103 วัดศรีจันทร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
105 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 เทศบาลวัดกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
108 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
109 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 594 446 327 1,367 1,355 631 283 64 2,269