หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 47 41 91.11% 3 6.67% 1 2.22% 0 0% 45
2 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 47 40 93.02% 2 4.65% 1 2.33% 0 0% 43
3 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 50 39 88.64% 2 4.55% 3 6.82% 0 0% 44
4 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 31 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
5 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 25 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
6 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 26 18 69.23% 4 15.38% 4 15.38% 0 0% 26
7 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
8 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 21 12 63.16% 6 31.58% 0 0% 1 5.26% 19
9 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 24 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
10 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 16 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
11 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 14 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
12 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
13 โรงเรียนมัธยมธษพล 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
14 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 10 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
17 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 10 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
19 โรงเรียนเพชรผ่องพันธ์ุวิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]