หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 107 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 10 20 10
2 096 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 14 44 26
3 104 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 10 30 18
4 103 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 26 51 40
5 099 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 21 44 32
6 089 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 47 133 82
7 091 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 7 20 12
8 090 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 6 45 13
9 092 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 47 142 86
10 093 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 16 34 26
11 094 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 24 48 31
12 095 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 50 166 87
13 098 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 8 10 10
14 097 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 31 68 46
15 102 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 15 41 26
16 108 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 25 67 48
17 100 โรงเรียนมัธยมธษพล 8 17 13
18 105 โรงเรียนเพชรผ่องพันธ์ุวิทยา 10 11 11
19 109 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 2 4 4
รวม 377 995 621
1616

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]