หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 500 8.001 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 503 8.002 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 501 8.003 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 504 8.004 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
5 505 8.005 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 506 8.006 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
7 507 8.007 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
8 508 8.008 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
9 502 8.101 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]