สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวจริยา  ภูจอมแก้ว
2. นางสาวนรินธร  ไชยสีหา
3. นางสาวเอมิกา  ประพัฒศร
 
1. นางอุ่นเรือน  ช่างนอก
2. นายสวาท  ภูอยู่เย็น