สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวพัทธริดา  ภูทางนา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ภูผิวขำ
 
1. นางสาววรลักษณ์  ปรีชากุล
2. นางสาวกรกนก  ประยงค์หอม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายนพดล  ภูครองทอง
2. เด็กชายบารมี  ศิริเลี้้ยง
 
1. นางสาววรลักษณ์  ปรีชากุล
2. นางสาวกวินตา  เจียงวิเศษ