หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 223 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 224 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 225 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 226 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 227 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 231 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 232 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 233 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 234 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 235 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 236 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร โรงรถหลังอาคาร 1 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร โรงรถหลังอาคาร 1 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]