หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 52 46 95.83% 2 4.17% 0 0% 0 0% 48
2 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 45 40 97.56% 1 2.44% 0 0% 0 0% 41
3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 35 30 96.77% 1 3.23% 0 0% 0 0% 31
4 โรงเรียนคำม่วง 30 29 100% 0 0% 0 0% 0 0% 29
5 โรงเรียนนามนพิทยาคม 25 23 92% 2 8% 0 0% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 27 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
7 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 30 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
8 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 33 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
9 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 23 20 90.91% 1 4.55% 0 0% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 22 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
11 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 18 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 27 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียนโนนคำวิทยา 20 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 16 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 11 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
17 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
18 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
19 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
20 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]